rząd przyjął część ustaw co to znaczy

Co to jest Rząd przyjął część ustaw zdrowotnych. Co znaczy: zdrowotnych porada Ministrów przyjęła.

Czy przydatne?

Rząd przyjął część ustaw zdrowotnych definicja

Co znaczy:

Jesienna ofensywa legislacyjnaRząd przyjął część ustaw zdrowotnych

porada Ministrów przyjęła pierwszą cześć pakietu ustaw zdrowotnych wchodzących w skład jesiennej ofensywy legislacyjnej. Dzięki zmianom w szpitalach pojawi się więcej lekarzy, a pacjenci zyskają między innymi sposobność umawiania się na wizyty poprzez Internet.
Kolejnymi projektami ustaw zdrowotnych rząd zajmie się w czwartek, 14 października br. Przyjęta 12 października pierwsza część ustaw zdrowotnych przewiduje elektroniczną rewolucję w dokumentacji medycznej. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwe będzie umawianie się na wizyty za pośrednictwem Internetu, a pacjent będzie powiadamiany drogą elektroniczną o jej terminie. Zaproponowano również rozwiązanie, które umożliwi elektroniczne przesyłanie danych dotyczących pacjentów, między szpitalami a NFZ. Dlatego będzie wiadomo, czy pacjent nie oczekuje w kilku kolejkach do zabiegów w różnych szpitalach. Wiadomość ta przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na wizytę. Ponadto, wedle zamiarami rządu, wiadomości na temat badań klinicznych prowadzonych w Polsce będą obowiązkowo publikowane w Internecie, a uczestnicy badań klinicznych lepiej chronieni.

Rząd zaproponował również, by pacjent mógł dochodzić roszczeń z tytułu popełnionych błędów medycznych na drodze administracyjnej, a więc poza długotrwałą drogą sądową. Max. chwilę na uzyskanie odszkodowania wyniesie 6 miesięcy. >porada Ministrów przyjęła również regulaminy, dzięki którym staż odbywany na 7. roku studiów zostanie zastąpiony zajęciami praktycznymi na 6. roku. Znaczy to, iż dobrze przygotowani lekarze będą przedtem zaczynać zawód, poprzez co zwiększy się ich liczba w szpitalach i przychodniach.


Czym jest Rząd przyjął część ustaw znaczenie w Leczenie R .