siemens philips ofertami co to znaczy

Co to jest Siemens, GE i Philips z ofertami w Zamościu. Co znaczy: ofertami w Zamościu Siemens, GE.

Czy przydatne?

Siemens, GE i Philips z ofertami w Zamościu definicja

Co znaczy:

Doposażenie pracowni hemodynamikiSiemens, GE i Philips z ofertami w Zamościu

Siemens, GE i Philips złożyły oferty na dostawę angiografu do Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu. Cena waha się od 2 do 2,5 mln zł. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić do 25 marca 2011 roku. Sprzęt jest kupowany w ramach doposażenia pracowni hemodynamiki.


Szpital w Zamościu kupuje sprzęt do pracowni hemodynamikiAutor: ShutterstockSzpital oczekiwał, iż stół do aparatu ma umożliwiać resuscytację. Aparat ma być z oprogramowaniem do cyfrowego zapisu i przesyłu obrazów i automatycznym programowaniem i zapamiętywaniem przynajmniej 50 pozycji ramienia C. Sterowanie stołem i ruchem ramienia C ma być możliwe przy zastosowaniu jednej ręki. Szybkość akwizycji kardiologicznej ma wynosić min. 10-15 obrotów na sekundę i 25-30 obr/s.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu prowadzi siedemnaście oddziałów, w tym nefrologii, endokrynologii, chorób metabolicznych i chorób wewnętrznych wraz ze stacją dializ, oddział chirurgii naczyniowej, chirurgii twarzowo-szczękowej, neurologiczny, okulistyczny.

Siemens produkuje między innymi urządzenia do angiografii i kardioangiografii, sprzęt dla medycyny nuklearnej i urządzenia wykorzystujące metodę rezonansu magnetycznego w układzie otwartym, służące do diagnostyki i zabiegów interwencyjnych. GE Healthcare, której firmą zależną jest GE Medical Systems Polska, jest częścią globalnego koncernu General Electric. Firma ma powyżej 17 mld dolarów obrotu i zatrudnia 46 tys. osób w 100 państwach świata. Jest dostarczycielem technologii medycznych z zakresu obrazowania, diagnostyki, monitoringu pacjenta, jak także z dziedziny technologii biofarmaceutycznych. Na polskim rynku Philips oferuje specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, z którego główne są mechanizmy diagnostyki nuklearnej, rezonanse magnetyczne, tomografy, mammografy, aparaty rentgenowskie, mechanizmy monitorowania pacjenta – monitory, defibrylatory, a również sprzęt USG dla specjalistycznych ośrodków radiologicznych.Czym jest Siemens, GE i Philips z znaczenie w Leczenie S .