spółka umożliwi rozwinięcie co to znaczy

Co to jest Spółka umożliwi rozwinięcie nowych działalności. Co znaczy: umożliwi rozwinięcie nowych.

Czy przydatne?

Spółka umożliwi rozwinięcie nowych działalności definicja

Co znaczy:

Krzysztof Oleszczyk, dyr. Centrum Rehabilitacji Reptyfirma umożliwi rozwinięcie nowych działalności

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty w Tarnowskich Górach zmierza w kierunku przekształcenia w spółkę kapitałową, aczkolwiek nie ma takiego przymusu. >firma umożliwi jednak rozwinięcie nowych zakresów działalności, aczkolwiek obecne zostaną zakontraktowane w 2012 roku w 100 procent
W firmie działalność może być rozszerzonaAutor: Shutterstock- Decydujące wyraz w dziedzinie przekształcenia posiada organ założycielski, lecz Ustawa o działalności leczniczej taki stan rzeczy przewiduje i on się kiedyś dokona – mówi dr n med Krzysztof Oleszczyk, dyrektor placówki. – Od powyżej 10 lat prowadzimy restrukturyzację, lecz nie generujemy wielomilionowych długów i staramy się bilansować. Mamy kilka pomysłów na komercyjne rodzaje działalności, które jeszcze nie funkcjonują, aczkolwiek główny pozostanie dla nas Narodowy Fundusz Zdrowia, gdyż to on kupuje przewarzająca część świadczeń i daje stabilne przychody.


aktualnie kontrakty z NFZ wykorzystują ok. 92 procent<< potencjału placówki. W kolejce na rehabilitację czeka 1,2 tys. osób.


- Informacja o wyższej sumie w 2012 roku to dobra wiadomość dla pacjentów, ponieważ szpital jest przecież dla nich – mówi dr Krzysztof Oleszczyk.


Repty to największy w Polsce publiczny ośrodek rehabilitacji stacjonarnej liczący 560 łóżek, w tym 170 rehabilitacji kardiologicznej, 270 - rehabilitacji neurologicznej, 120 – narządu ruchu. Przy placówce funkcjonuje ośrodek rehabilitacji dziennej. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011 roku wynosi 29,62 mln zł, w tym na rehabilitację leczniczą jest przeznaczone 29,56 mln zł. Sama fizjoterapia ambulatoryjna ma wartość 1,9 mln zł. W ośrodku dziennym jest prowadzona rehabilitacja kardiologiczna.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 200 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Spółka umożliwi rozwinięcie znaczenie w Leczenie S .