warrant co to znaczy

Co znaczy Warrant? Definicja jest to instrument finansowy, którego cena zależy od ceny lub wartości.

Czy przydatne?

Co to jest Warrant

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Warrant jest to instrument finansowy, którego cena zależy od ceny lub wartości tzw. instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wypłacenie uprawnionym właścicielom warrantów kwoty rozliczenia. W przypadku warrantu kupna (call) jest to dodatnia różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania określoną przez emitenta. W przypadku warrantu sprzedaży (put) kwotą rozliczenia jest dodatnia różnica pomiędzy ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego. Ze względu na podmiot emitujący warranty dzielimy na ; subskrypcyjne (emitowane przez spółki akcyjne) i opcyjne dotyczą akcji spółek publicznych (mogą być emitowane przez banki i inne instytucje finansowe, np. domy maklerskie). Innym, bardzo ważnym kryterium podziału jest termin wykonania warrantu. I tak warranty europejskie mogą być wykonane jedynie w określonym ściśle terminie, zaś warrant typu amerykańskiego w dowolnym, wybranym przez inwestora terminie.

Czym jest Warrant znaczenie w Słownik gieldowe W .