operacje terminowe co to znaczy

Co znaczy Operacje terminowe? Definicja typ transakcji giełdowych, których realizacja następuje w.

Czy przydatne?

Co to jest Operacje terminowe

Obszar inwestycyjny: walutowe.

Definicja: Jest to typ transakcji giełdowych, których realizacja następuje w przyszłości. Operacje terminowe mogą mieć zarówno charakter rzeczywisty jak i nierzeczywisty. Pierwsze z nich dotyczą transakcji, w których w ustalonym terminie następuje rzeczywista dostawa (odbiór) określonej w umowie partii towaru. Drugi typ dotyczyć może zarówno towarów jak i papierów wartościowych, których celem jest ochrona przed stratami spowodowanymi wahaniami cen (kursów) lub wykorzystanie ich dla osiągnięcia zysku. Ich cechą jest to, że możliwe jest rozwiązanie transakcji przez każdego z kontrahentów przez zawarcie transakcji odwrotnej, w wyniku czego anulowany zostaje obowiązek dostawy (odbioru) towaru.

Czym jest Operacje terminowe znaczenie w Słownik walutowe O .