osoba prawna co to znaczy

Co znaczy Osoba prawna? Definicja stosunków cywilnoprawnych; na gruncie polskiego kodeksu cywilnego.

Czy przydatne?

Co to jest Osoba prawna

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: podmiot stosunków cywilnoprawnych; na gruncie polskiego kodeksu cywilnego z 1964 osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną; osobowość prawną przyznaną szczególnymi przepisami posiadają m.in. przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje; do osób prawnych nie należą jednak: gminy, instytucje państwowe, szkoły, itp.; osoba prawna prowadzi działalność za pośrednictwem organów, którymi mogą być władze wewnętrzne, np. dyrektor, zarząd, ustanowiony sna podstawie stosownej ustawy i statutu

Czym jest Osoba prawna znaczenie w Słownik windykacyjne O .