kolejności prac ustawami co to znaczy

Co to jest O kolejności prac nad ustawami zdecyduje minister. Co znaczy: ustawami zdecyduje.

Czy przydatne?

O kolejności prac nad ustawami zdecyduje minister definicja

Co znaczy:

Kontynuacja reform w ochronie zdrowiaO kolejności prac nad ustawami zdecyduje minister

Nowy minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w najbliższym czasie może zdecydować o kolejności zarządzania do dalszego etapu prac legislacyjnych sześciu projektów ustaw zdrowotnych. W gestii nowego ministra leżą ewentualne zmiany w projektach.
Resort zdrowia zapowiada kontynuację polityki poprzedniej minister Ewy Kopacz, lecz dopuszcza sposobność weryfikacji poszczególnych zapisów w projektach. Z pewnością jednak w dalszym ciągu prace będą dotyczyły nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która zakłada wprowadzenie rachunku wydatków i powołanie Agencji Taryfikacji, Ustawy o jakości w ochronie zdrowia, której celem jest powiązanie, aczkolwiek nie bezpośrednie, wysokości finansowania ze standardami obowiązującymi w danej placówce. Ministerstwo przygotowuje również Ustawę o wąskich specjalnościach, a więc uprawnieniach do wykonywania konkretnych czynności medycznych w przypadku posiadania odpowiedniego certyfikatu, Ustawę o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, która ma na celu wprowadzenie do mechanizmu środków poza obowiązkową składką zdrowotną i może przyczynić się do złamania monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia na kierowanie tą składką. Prowadzone są również prace nad Ustawą o zdrowiu publicznym i o badaniach klinicznych.


Zamierzenia legislacyjne nowego ministra nie będą skutkować nowymi regulacjami z początkiem 2012 roku. Cała procedura konsultacji na szczeblu rządowym i później zgłoszenia projektów do laski marszałkowskiej i określenia porządku głosować w Sejmie z pewnością potrwa dłużej. Wiadomo jednak, iż nowy minister zamierza kontynuować linie rządową zmierzającą w kierunku reformy mechanizmu ochrony zdrowia w Polsce


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest O kolejności prac nad znaczenie w Leczenie O .