oczekujemy mintra reform co to znaczy

Co to jest Oczekujemy od ministra reform systemowych. Co znaczy: reform systemowych Mamy nadzieję.

Czy przydatne?

Oczekujemy od ministra reform systemowych definicja

Co znaczy:

Andrzej Mądrala, Pracodawcy RPOczekujemy od ministra reform systemowych

Mamy nadzieję, iż nowy minister zdrowia - pomimo, iż głosował przeciwko zapisom Ustawy o działalności leczniczej - będzie tym ministrem, który jest w stanie przeprowadzić oczekiwane reformy systemowe.
Andrzej MądralaAutor: Pracodawcy PRNie ulega wątpliwości, iż Bartosz Arłukowicz ma ważne doświadczenie w ochronie zdrowia. W poprzedniej kadencji Sejmu był członkiem Komisji Zdrowia. Co interesujące jednak, głosował przeciwko dwóm głównym ustawom z pierwszego pakietu: Ustawie o działalności leczniczej i ustawie refundacyjnej. Jednak mimo nieprzychylnych głosowań wierzymy, iż przyszły minister zdrowia będzie ministrem zdolnym przeprowadzić oczekiwane reformy systemowe. Mamy przy tym nadzieję, iż będzie kontynuował mechanizm urynkowienia sektora ochrony zdrowia.


mechanizm ochrony zdrowia stoi przed kolejnymi bardzo istotnymi zmianami. Przede wszystkim niezbędne jest dokończenie i uporządkowanie sytuacji z aktami wykonawczymi do przyjętego w poprzedniej kadencji pakietu ustaw zdrowotnych. Następnie dopracowania wymaga propozycja drugiego pakietu ustaw zdrowotnych, między innymi Ustawy o jakości w ochronie zdrowia, o Agencji Taryfikacji, o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, badaniach klinicznych, rachunku wydatków, zdrowiu publicznym. Konieczne jest oczywiście wypracowanie kompromisu uwzględniającego głos partnerów socjalnych przedstawiony w czasie dyskusji.


Największym wyzwaniem jest jednak kompleksowa reforma mechanizmu finansowania świadczeń, wprowadzająca konkurencję płatników działających pod nadzorem Komisji Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi. Rozważyć również trzeba podniesienie składki zdrowotnej, wprowadzenie współpłacenia czy zmian metody kontraktowania. Aczkolwiek to są nadzwyczajnie wymagające zadania, przy zdecydowanym i sprawnym działaniu ministra zdrowia ich realizacja jest możliwa.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymi dyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 200 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Oczekujemy od ministra reform znaczenie w Leczenie O .