onko system świadczenia co to znaczy

Co to jest Onko-System: świadczenia za 2 mln zł. Co znaczy: 2 mln zł firma Onko---mechanizm z.

Czy przydatne?

Onko-System: świadczenia za 2 mln zł definicja

Co znaczy:

Dużyry lekarskie w placówceOnko-mechanizm: świadczenia za 2 mln zł

firma Onko---mechanizm z Zabrza otrzymałą zamówienie z oddziału Centrum Onkologii w Gliwicach na prowadzenie dyżurów lekarskich o wartości 2,1 mln zł. Usługi będą świadczone w przychodni przyklinicznej i zakładach Centrum.
Świadczenia są udzielane w zakładzie radioterapii, radiodiagnostyki, patologii nowotworów, brachyterapii, medycyny nuklearnej i endokrynologii klinicznej. Zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, gdyż placówka już przedtem miała umowy z Onko-----mechanizm, a wartość nowego zamowienia nie przekracza 50 procent wartości zamówienia podstawowego.

>firma Onko-------mechanizm powstała w 2007 roku. Po 50 procent udziałów w firmie mają Jacek Żurek i Ewa Wojcieszek. Przychody firmy w 2009 roku wyniosły 4 mln zł.
>firma organizuje kursy specjalistyczne dla lekarzy, fizyków, pielęgniarek, techników medycznych. Deklaruje również zainteresowanie usługami w dziedzinie wczesnej rehabilitacji pacjentów onkologicznych i działalnością wydawniczą (www.onko---------mechanizm.pl).

Centrum w Gliwicach prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i naukowo-badawczą i szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy z zakresu onkologii. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z różnymi ośrodkami onkologicznymi w Polsce i na świecie. Instytut koncentruje się szczególnie na skojarzonym leczeniu chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników leczenia. Centrum prowadzi pięć klinik i oddział transplantacji szpiku. Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii zajmuje się kompleksowym przygotowaniem chorych do radioterapii i brachyterapii. Do zadań zakładu należy: wybór ułożenia chorego do terapii, wykonanie unieruchomienia chorego adekwatnego do metody leczenia, wykonanie badania tomograficznego do celów planowania leczenia, przeprowadzenie indywidualnych obliczeń rozkładu dawki i czasu napromieniania na bazie skanów tomograficznych chorego (uzupełnionych fuzją z badaniami MR i PET), symulacja zaplanowanego leczenia z zaznaczeniem geometrii pól, weryfikacja planów leczenia.


Czym jest Onko-System: świadczenia za 2 znaczenie w Leczenie O .