opole termomodernizację co to znaczy

Co to jest Opole: 1 mln zł na termomodernizację. Co znaczy: termomodernizację 116 Szpital Wojskowy.

Czy przydatne?

Opole: 1 mln zł na termomodernizację definicja

Co znaczy:

Placówka ociepla budynekOpole: 1 mln zł na termomodernizację

116 Szpital Wojskowy wspólnie z przychodnią w Opolu otrzyma 1 mln zł pożyczki na termomodernizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja ma zostać zakończona do połowy grudnia 2010 roku. Całość projektu jest warta 1,1 mln zł.
Prace będą obejmowały ocieplenie dachu, ścian, wymianę okien. Wykonane zostaną również pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Szpital prowadzi pięć oddziałów: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, laryngologiczny, zaburzeń nerwicowych, psychogeriatryczny i zakład opiekuńczo-leczniczy. Przy placówce funkcjonują również poradnie podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne, w tym między innymi : kardiologiczna, dermatologiczna, endokrynologiczna, neurologiczna, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, okulistyczna. Szpital posiada pracownie endoskopowe i RTG i USG. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne w 2010 roku wynosi 4 mln zł. Największy – 2,7 mln zł obejmuje świadczenia z zakresu hospitalizacji w przypadku chorób wewnętrznych. Kontrakt na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wynosi powyżej 1 mln zł. Podobnie powyżej 1 mln zł jest warta umowa na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Do 1999 r. ZOZ był jednostką zamkniętą leczącą jedynie pacjentów resortowych. Od 25.08.1999 roku 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ uzyskał osobowość prawną, a wspólnie z reformą służby zdrowia szpital i gabinet stały się dostępne dla wszystkich potencjalnych pacjentów.


Czym jest Opole: 1 mln zł na znaczenie w Leczenie O .