opole szpital dostanie co to znaczy

Co to jest Opole: szpital dostanie 1,5 mln zł od samorządu. Co znaczy: od samorządu Szpital.

Czy przydatne?

Opole: szpital dostanie 1,5 mln zł od samorządu definicja

Co znaczy:

Przebudowa ze wsparciemOpole: szpital dostanie 1,5 mln zł od samorządu

Szpital wojewódzki w Opolu uzyska 1,5 mln zł wsparcia z budżetu samorządu województwa opolskiego na przebudowę i modernizację oddziału i poradni chorób zakaźnych. Prace powinny zostać wykonane do 30 listopada 2010 roku.
Środki z dotacji mają być wydatkowane do 11 grudnia 2010 roku. Końcowe rozliczenie z wykonanych prac ma zostać przedstawione samorządowi do 18 grudnia 2010 roku. Przebudowa ma objąć pomieszczenia parteru, pierwszego i drugiego piętra.

W ramach struktury placówki znajduje się 8 oddziałów szpitalnych, w tym oddział chorób zakaźnych, pulmonologii i hematologii, stacja dializ, izba przyjęć. Przy placówce funkcjonuje również 14 poradni specjalistycznych, w tym hematologiczna, chorób zakaźnych, chorób płuc, diabetologiczna, leczenia i badania bólu, chirurgii ogólnej i onkologicznej i 10 pracowni diagnostycznych (w tym: Zakład Medycyny Nuklearnej, Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, Dział Diagnostyki Obrazowej).

Obszarem działania Szpitala jest teren województwa opolskiego. Jednak badanie pacjentów z racji na miejsce zamieszkania wykazuje, iż pośród pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitala wojewódzkiego, przewarzająca część stanowią mieszkańcy spoza terenu miasta Opola. Ma to związek z referencyjnym charakterem szpitala, który w okolicy Wojewódzkiego Centrum Medycznego pełni funkcję ośrodka referencyjnego dla całego województwa. Szpital miał powyżej 3 mln zł zysku za 2009 rok. Jego kontrakt z NFZ na 2010 rok wynosi blisko 65 mln zł. W 2009 roku było to 66 mln zł.

Szpital Wojewódzki jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Woj. Opolskie. Samorząd województwa opolskiego prowadzi 15 jednostek służby zdrowia.


Czym jest Opole: szpital dostanie 1,5 znaczenie w Leczenie O .