opolskie straty 2010 roku co to znaczy

Co to jest Opolskie: 6,8 mln zł straty po 2010 roku. Co znaczy: 2010 roku Placówki medyczne.

Czy przydatne?

Opolskie: 6,8 mln zł straty po 2010 roku definicja

Co znaczy:

Wyniki finansowe szpitaliOpolskie: 6,8 mln zł utraty po 2010 roku

Placówki medyczne prowadzone poprzez samorząd województwa opolskiego zanotowały po 2010 roku łącznie 6,8 mln zł utraty netto. Największą stratę w 2010 roku zanotowało Wojewódzkie Centrum Medyczne – powyżej 10 mln zł. Największy zysk w wysokości 1,5 mln zł - Szpital Wojewódzki w Opolu.Samorząd województwa opolskiego jest organem założycielskim dla 13 placówek. Zyski zanotowało osiem z nich. Były to: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, Szpital Wojewodzki w Opolu, Samodzielny Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.

Na 11 miesięcy 2010 roku szpitale prowadzone poprzez samorząd wojeódzki zanotowały powyżej 12 mln zł utraty. Stratę miało 8 z 13 placówek. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 58,8 mln zł. W analogicznym okresie roku 2009 stratę w wysokości 4 mln zł notowały 4 szpitale, zobowiązania krótkoterminowe miały wartość 50,9 mln zł. Od 2007 roku żadna z wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia nie posiada zobowiązań wymagalnych. Samorząd nie podał wielkości zobowiązań ogółem po 12 miesiącach 2010 roku. Stawka amortyzacji po 11 miesiącach 2010 roku wyniosła 22,9 mln zł.

Czym jest Opolskie: 6,8 mln zł straty znaczenie w Leczenie O .