opolskie plany co to znaczy

Co to jest Opolskie: plany za 13 mln zł. Co znaczy: Trzy publiczne placówki medyczne starają się po.

Czy przydatne?

Opolskie: plany za 13 mln zł definicja

Co znaczy:

Placówki zamierzają inwestowaćOpolskie: plany za 13 mln zł

Trzy publiczne placówki medyczne starają się po pożyczki powyżej 6 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na inwestycje powiązane z energią warte 13 mln zł. Na razie są wpisane na listę priorytetową zadań do realizacji w 2011 roku.
Nabór wniosków jest w trybie ciągłym. Szpitale jeszcze ich nie złożyły. Wypłata środków następuje po przedstawieniu faktur za roboty. Największym projektem jest modernizacja mechanizmu energetycznego: sieci cieplne; węzły cieplne; źródło ciepła-kotłownia i termomodernizacja czterech budynków szpitala psychiatrycznego w Branicach. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego zamierza przeprowadzić termomodernizację budynku, a szpital wojewódzki w Opolu – zainstalować kolektory słoneczne.

Placówka w Branicach prowadzi sześć oddziałów, w tym leczenia uzależnień, oddział sądowo-psychiatryczny, oddział rehabilitacji neurologicznej, zakład opiekuńczo-leczniczy. Przy placówce funkcjonują również poradnie psychiatryczne. Szpital wojewódzki w Opolu prowadzi 8 oddziałów szpitalnych, w tym oddział chorób zakaźnych, pulmonologii i hematologii, stacja dializ, izba przyjęć. Przy placówce funkcjonuje również 14 poradni specjalistycznych, w tym hematologiczna, chorób zakaźnych, chorób płuc, diabetologiczna, leczenia i badania bólu, chirurgii ogólnej i onkologicznej i 10 pracowni diagnostycznych (w tym: Zakład Medycyny Nuklearnej, Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, Dział Diagnostyki Obrazowej).


Czym jest Opolskie: plany za 13 mln zł znaczenie w Leczenie O .