ossn kontrakt najważniejszy co to znaczy

Co to jest OSSN: Kontrakt z NFZ najważniejszy. Co znaczy: z NFZ główny Decydujące przy ocenie.

Czy przydatne?

OSSN: Kontrakt z NFZ najważniejszy definicja

Co znaczy:

Szpitale prywatne więcej wydają na leczenieOSSN: Kontrakt z NFZ główny

Decydujące przy ocenie szpitali powinno być to, czy placówka ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w pełni pokrywa wydatki leczenia pacjenta, a nie to kto jest jej właścicielem, uważa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych OSSN.
-Wszystkie przekształcone szpitale w Polsce, niezależnie od tego czy właściciel jest prywatny, czy jest nim samorząd kierujący szpital w formie firmy, posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym dla pacjenta nie ma żadnej różnicy do której jednostki trafił, bo za jego leczenie i tak w większości przypadków płaci NFZ – pisze OSSN.

Wg stowarzyszenia samo powiększenie finansowania nie rozwiąże problemów ochrony zdrowia, gdyż zostanie zmarnowany. Już teraz w niektórych szpitalach publicznych wydatki wynagrodzeń stanowią 90 proc a nawet przekraczają 100 procent wartości kontraktu z NFZ-em – pisze OSSN. Z reguły szpitale samorządowe w formie firmy i szpitale prywatne dzięki dobremu zarządzaniu i sprawniejszej administracji lepiej gospodarują pieniędzmi, a tym samym większa ich część jest przeznaczona na leczenie i opiekę nad pacjentem.

OSSN zgadza się z tym, iż prywatna służba zdrowia oparta wyłącznie na pełnopłatnej opiece medycznej nie zastąpi mechanizmu publicznego, rozumianego jako przyjmowanie poprzez jednostki medyczne pacjentów w ramach mechanizmu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak w ocenie stowarzyszenia nie ma zagrożenia, ani chęci ze strony placówek niepublicznych prowadzących przekształcone szpitale, by wprowadzić wyłącznie pełnopłatne usługi. - Praktyka ostatnich kilku lat pokazuje, iż prywatny bądź samorządowy właściciel nie tylko nie ogranicza działalności w ramach mechanizmu publicznego, lecz wprost przeciwnie inwestuje w infrastrukturę, poprawia jakość opieki zdrowotnej i dba o jak najszersze finansowanie ze środków publicznych – pisze OSSN.


Czym jest OSSN: Kontrakt z NFZ znaczenie w Leczenie O .