ossp wątpliwa zasadność nowej co to znaczy

Co to jest OSSP: Wątpliwa zasadność i cel nowej rejestracji. Co znaczy: cel nowej rejestracji.

Czy przydatne?

OSSP: Wątpliwa zasadność i cel nowej rejestracji definicja

Co znaczy:

Ustawa o działalności leczniczejOSSP: Wątpliwa zasadność i cel nowej rejestracji

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych bada zasadność, celowość i zgodność z prawem konieczności ponownej rejestracji podmiotów leczniczych przez wzgląd na wejściem w życie Ustawy o działalności leczniczej. Kancelarią, która w tym pomaga jest Fortak & Karasiński.
- Być może będziemy posiłkować się również innymi kancelariami – mówi dr Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.


Ustawa o działalności leczniczej nie definiuje definicje niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, aczkolwiek ustala prawa i wymagania istniejących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Placówki świadczące usługi medyczne definiuje jako podmioty lecznicze. Znaczy to konieczność rejestracji podmiotu poprzez wojewodę, której warunkiem jest opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej odnośnie programu dostosowania sanitarnego danej placówki. W programie musi zostać określona data, do kiedy podmiot zobowiązuje się spełnić obowiązki nakładane poprzez prawo. Może to oznaczać, iż w praktyce Państwowy Inspektor Sanitarny będzie akceptował harmonogram inwestycyjny placówek medycznych zgłaszających się do rejestracji, tym bardziej, iż wniosek do wojewody o wpis do rejestru bez opinii sanitarnej z mocy prawa zostanie uznany za bezzasadny. Ostateczną datą dostosowania wymaganą poprzez prawo jest 31 grudnia 2016 roku.


Jak podkreśla Paweł Chodyniak, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Prabutach spełnianie albo niespełnianie niektórych wymagań sanitarnych może mieć wpływ na ocenę rankingową w konkursie ofert, a tym samym na wysokość kontraktu z NFZ. Nie może być jednak czynnikiem uniemożliwiającym zawarcie umowy.


Czym jest OSSP: Wątpliwa zasadność i znaczenie w Leczenie O .