otwock inwestycje szpitalu co to znaczy

Co to jest Otwock: 1,25 mln zł na inwestycje w szpitalu. Co znaczy: inwestycje w szpitalu firma.

Czy przydatne?

Otwock: 1,25 mln zł na inwestycje w szpitalu definicja

Co znaczy:

Roboty budowlane na potrzeby blokuOtwock: 1,25 mln zł na inwestycje w szpitalu

firma Usługi Wielobranżowe Remontowo Budowlane Ryszard Majewski z Nowej Słupi dobuduje klatkę schodową i wykona prace adaptacyjne na potrzeby szatni pracowniczej w Szpitalu Klinicznym im. Adama Grucy w Otocku. Wydatek inwestycji to 1,25 mln zł brutto.
Placówka szacowała wydatki na około 1,3 mln zł brutto. Wykonawca ma na przeprowadzenie prac 8 miesięcy. Inwestycja jest związana z drugim etapem przebudowy sali kinowej Szpitala Klinicznego na blok operacyjny w budynku G. W tym budynku specjalistyczna zabudowa 3 sal operacyjnych zostanie wykonana za 544 tys. zł poprzez niemiecka firmę HT Labor+Hospitaltechnik AG.

Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, którego organem założycielskim jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo-ortopedycznych w państwie. Dysponuje 437 łóżkami, w tym 36 łóżkami z zakresu rehabilitacji ogólnej. Co roku hospitalizowanych jest tutaj blisko 11 tys. pacjentów, z czego 18 procent stanowią pacjenci z endoprotezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych. Jako jedna w Polsce placówka szpital posiada oddział uszkodzeń i patologii miednicy i oddział gruźlicy kostno–stawowej. Placówka prowadzi cztery kliniki: ortopedii z oddziałami między innymi zapaleń kości, chirurgii kręgosłupa, uszkodzeń miednicy i gruźlicy kości, klinikę chirurgii urazowej i ortopedii, ortopedii i traumatologii dziecięcej, ortopedii i chorób zapalnych narządu ruchu. Szpital prowadzi również oddziały pooperacyjny i rehabilitacyjny. Kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne wynosi w 2010 roku 77 mln zł.


Czym jest Otwock: 1,25 mln zł na znaczenie w Leczenie O .