oursourcing szpitala co to znaczy

Co to jest Oursourcing dla szpitala. Co znaczy: szpitala Zlecenie usług pomocniczych w placówkach.

Czy przydatne?

Oursourcing dla szpitala definicja

Co znaczy:

Szpitale zlecają usługi spółkom zewnętrznymOursourcing dla szpitala

Zlecenie usług pomocniczych w placówkach medycznych spółkom zewnętrznym ma sporo pozytywnych aspektów. Szpitale decydujące się na takie rozwiązania biorą pod uwagę nie tylko aspekt ekonomiczny, jednakże jest on regularnie kluczowym przyczyną.
istotne są również inne czynniki.

– Zdecydowaliśmy się na outsourcing usług związanych z utrzymaniem czystości raczej na skutek problemów kadrowych – mówi Dariusz Panek, zastepca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Szpital zatrudnia ok. 60 osób zajmujących się w placówce utrzymaniem higieny. Wg szacunków spółek zewnętrznych w tak dużej placówce, prowadzącej 13 oddziałów szpitalnych z 465 łóżkami i 25 przyszpitalnych poradni (łączna powierzchnia pomieszczeń placówki wynosi 13 241,53 mkw), w celu utrzymania odpowiedniego poziomu czystości potrzebnych byłoby nawet o 20 osób więcej. Usługi powiązane z utrzymaniem czystości obejmują specjalistyczne sprzątanie i dezynfekcję powierzchni i całodobowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych, transport odpadów medycznych i komunalnych z miejsca powstawania do miejsca składowania, transport bielizny brudnej i czystej, transport żywności. Częste absencje pośród personelu wywołują, iż szpital musi zatrudniać pracowników na zastępstwo na umowę zlecenie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Środki na modernizację

W trakcie ogłaszania przetargu na usługi utrzymania czystości szpital określił szacunkową wartość zamówienia na 36 miesięcy na 1 192 373,17 zł. Utrzymanie własnych pracowników kosztuje szpital wiele więcej.

W razie zlecenia spółce zewnętrznej usług związanych z żywieniem pacjentów w szpitalu w Tarnowskich Górach ważnym przyczyną był brak środków na modernizacje szpitalnej kuchni.

– Są one niezbędne, by kuchnia mogła dalej funkcjonować. Otrzymaliśmy już kilka decyzji Sanepidu w tej sprawie - mówi Dariusz Panek. – Wydatki modernizacji i zakupu sprzętu szacowane są na ok. 500 tys. do miliona złotych. Niby nie to jest spora stawka, lecz naszego szpitala nie stać na taką inwestycję.

Sprzęt taki zakupi spółka, która wydzierżawiła szpitalną kuchnię na 8 lat i przejęła usługi powiązane z Wyposażenie do kuchni za prawie 300 tys. złotych zostało także zakupione poprzez firmę, która prowadzi kuchnię w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. spółka dostosowała pomieszczenia do standardów epidemiologicznych i jakościowych. między innymi wydzielona została kuchnia mleczna, gdzie przygotowywane są posiłki dla najmłodszych dzieci. spółka ta kontrakt na 35 miesięcy podpisała z olsztyńskim szpitalem w czerwcu 2009. Jego wartość wynosi 2,6 mln zł.

1,5 mln zł oszczędności

Zewnętrzna spółka prowadzi szpitalną kuchnię w Tarnowskich Górach od stycznia bieżącego roku, więc na razie jeszcze trudno ocenić tę decyzję pod względem ekonomicznym.

– Wstępne dane, które posiadamy, mówią, iż w styczniu oszczędziliśmy na kosztach funkcjonowania kuchni 10 tys. złotych – mówi Dariusz Panek. – Trudno powiedzieć, czy tak będzie w każdym miesiącu, lecz gdybyśmy w skali roku zaoszczędzili 100 tys. złotych byłaby to stawka dla nas zadowalająca. Główne dla nas jest gdyż, abyśmy nie dokładali to tej działalności, tak jak było to dotychczas.

Po przejęciu poprzez firmę KSM kuchnia funkcjonuje bez zakłóceń, pacjenci są zadowoleni. spółka pomalowała i odświeżyła pomieszczenia, pracuje także nad projektem modernizacji kuchni.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, dzięki przekazaniu usług żywienia i utrzymania czystości zewnętrznym spółkom liczy na oszczędności w wysokości ok. 1,5 mln zł rocznie.

Bez wydatków stałych

W lubińskim szpitalu spółce zewnętrznej powierzone zostały zarówno zadanie przygotowywania, jak także dystrybucji posiłków, co wpływa korzystnie na ograniczenie zwrotów nieskonsumowanego posiłku. Wedle zaleceniami inspekcji sanitarnej osoba sprzątająca bądź pielęgnująca pacjentów (salowa) w danym dniu nie powinna gdyż podawać posiłków. Rozdzielenie organizacyjne produkcji posiłków i ich dystrybucji wpływa niekorzystnie na nadzór nad całością procesu żywienia, w tym na monitoring strat (zwrotów) nieskonsumowanego jedzenia.

Szacując usługę zaplanowano, iż liczba tak zwany osobodni w skali miesiąca wyniesie ok. 9 000. Z racji na niższy kontrakt z NFZ w 2010 r. liczba ta będzie niższa proporcjonalnie do zakontraktowanych świadczeń. Gdyż szpital płaci tylko za dostarczone posiłki, będzie dlatego oszczędzał.

W razie zlecenia tych usług spółce zewnętrznej po stronie szpitala są gdyż tyko wydatki zmienne, uzależnione od liczby dostarczonych posiłków. Zredukowane są z kolei wydatki stałe, do których należy między innymi zaliczyć wydatki wynagrodzeń pracowników, nakłady powiązane z utrzymaniem kuchni i jej wyposażenia, urządzeń i sprzętu specjalistycznego. To są także wydatki amortyzacji środków trwałych, zapasów, administracji i częściowo mediów.

Niższe wydatki zakupów

– Kierując kuchnię samodzielnie kupowaliśmy półprodukty obciążone 7- procentową kwotą podatku VAT, której nie mogliśmy odliczyć, w odróżnieniu do spółek cateringowych. Firmę zewnętrzną nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, więc może kupować wybrany asortyment bezpośrednio albo hurtowo od producentów żywności i regulować mechanizm zakupów zależnie od potrzeb i cen rynkowych – mówi Jarosław Sieracki, dyrektor placówki w Lubinie.

W Lubinie przygotowywanie i dystrybucji posiłków realizowana będzie w dzierżawionej kuchni. W ramach dzierżawy spółka zewnętrzna będzie przeprowadzać okresową dezynsekcję i deratyzację i pokrywać stałe wydatki powiązane utrzymaniem pomieszczeń ( wedle umową pokrywać wydatki zużycia mediów, bieżących napraw i tym podobne), co należało przedtem do ZOZ-u.

Czystsze szpitale

Szpital w Lubinie zdecydował się również na outsourcing usług związanych z utrzymaniem czystości.

- Wyniki najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli w kwestii utrzymania czystości w szpitalach publicznych wskazują, iż stan czystości w szpitalach, które powierzyły takie usługi spółkom zewnętrznym, jest normalnie lepszy, niż w pozostałych placówkach - mówi dyrektor Sieracki. - Wynika to z faktu, iż służący poprzez spółki specjalizujące się w prowadzeniu tego typu działalności sprzęt, środki czystości i środki dezynfekujące są efektywniejsze i w skutku oszczędniejsze niż zazwyczaj stosowany poprzez szpitale, a więc nie ergonomiczne, wyeksploatowane i z pozoru tańsze środki. zazwyczaj to procedury przetargowe ograniczają sposobność wyboru środków, które chcielibyśmy stosować, z kolei spółka zewnętrzna nie jest zobligowana Ustawą Prawa zamówień publicznych, ma zatem dowolność w wyborze sprzętu i środków.

Oprócz tego spółki specjalizujące się w usługach sprzątania szpitali wykorzystują nowoczesne technologie, co pozwala zminimalizować problem zakażeń szpitalnych, które są kosztowne dla placówek służby zdrowia. sporo prac realizowanych ręcznie poprzez personel zastępuje wysokospecjalistyczny sprzęt. spółki stosują mechanizmy monitorowania wykonywanej usług (wykonują między innymi próby czystościowe) i odpowiadają za ewentualne nieprawidłowości
w trakcie wszelkich kontroli na przykład Sanepidu. spółka, która będzie wykonywała usługi utrzymania czystości w lubińskim szpitalu, zamontuje również w placówce dozowniki i myjki dezynfektory, które po zakończonej usługi staną się własnością ZOZ-u.

Dobre i złe strony

Rozwiązanie opierające na zatrudnieniu zewnętrznej spółki w celu świadczenia usług pomocniczych w placówce medycznej ma sporo dobrych strony, lecz jak każde rozwiązanie ma również minusy. Plusem to jest, iż szpital nie musi się martwić o kwestie kadrowe, zatrudniać dodatkowych pracowników w przypadku absencji, nie musi inwestować w wyposażenie na przykład kuchni. Z drugiej strony czasami trudniej wyegzekwować od pracowników nie swojej spółki wykonywanie dodatkowych zadań czy podjęcia ustalonych obowiązków. To jednak również może zostać uregulowane odpowiednimi umowami zawieranymi z wykonawcą zlecanych usług.

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed z Wrocławia od kilkunastu miesięcy zatrudnia zewnętrzne spółki utrzymujące czystość w placówce. Aktualnie usługi te wykonuje spółka Clar mechanizm. Oferta firmy została wybrana w drodze przetargu, spółka zaoferowała najniższą cenę - 248 880 zł (brutto) za utrzymanie w czystości przychodni świadczącej usługi ambulatoryjne. Umowa została podpisana na rok. Dyrekcja Centrum nie jest jeszcze zdecydowana, czy outsourcing będzie służący tutaj w dalszym ciągu. mechanizm jest wciąż w fazie testowania.

Wybrane placówki, które zdecydowały się na usługi outsourcingowe po pewnym czasie wracają do prowadzenia tych usług samodzielnie. Tak stało się np.
w razie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, który poprzez jakiś czas zlecał usługi utrzymania czystości, a aktualnie prowadzi własnym oddział sprzątający. Szpital ogłosił przetarg na wykonywanie tych usług, lecz nie został on rozstrzygnięty, na skutek wniesionych protestów.

Koncentracja na zadaniach

Przeszkodą w realizacji zamierzeń związanych ze zleceniem usług pomocniczych spółkom zewnętrznym bywają tez czasem protesty pracowników.

– Kwestia outsourcingu była u nas rozważana już od kilu lat – mówi Dariusz Panek. – Przeszkodą w realizacji tego pomysłu były protesty związków zawodowych. Wreszcie powiodło się osiągnąć porozumienie. Wskutek uzgodnień dokonanych z spółką przejmującą usługi żywieniowe zapewniliśmy pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienie poprzez 3 lata i dotychczasowych wysokości pensji na moment dwóch lat. To są więc gwarancje wychodzące poza zapisy artykułu 231 kodeksu pracy, dotyczące pakietu gwarancyjnego.


w razie outsourcingu usług utrzymania czystości przeszkodą stały się sprawy formalne wywołane poprzez sainteresowane spółki. Pierwszy przetarg na te usług szpital w Tarnowskich Górach ogłosił w roku 2008, jednak nie został on rozstrzygnięty, bo oferty przewyższały możliwości szpitala. Następny ogłoszony w roku 2009 także nie przyniósł rezultatów na skutek protestu oferentów. Kwestia toczy się w sądzie.

– Najprawdopodobniej będziemy musieli unieważnić przetarg i ogłosić następny – mówi Dariusz Panek.

także na skutek złożonych protestów przeciąga się kwestia wyboru spółki sprzątającej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Przetarg został ogłoszony rok temu. Jeszcze nie wybrano wykonawcy. Mimo takich przeciwności szpital nie rezygnuje ze zlecenia usług pomocniczych spółkom zewnętrznym.

– Kluczowa korzyść wynikająca z zatrudnienia spółek zewnętrznych do realizacji usług pozamedycznym to sposobność koncentracji na podstawowych zadaniach związanych z profilem działalności ZOZ – mówi dyrektor szpitala w Lubinie Jarosław Sieracki. – Zaoszczędzone dzięki outsourcingowi środki można przeznaczyć na inne cele, na przykład inwestycje, które są konieczne do podnoszenia jakości usług medycznych. Odciążony zostaje pion medyczny szpitala, a więc naczelna pielęgniarka, zespół do spraw zakażeń i pion administracyjny. Minimalizuje się liczba postępowań i procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Szpitalne dietetyczki mogą się zająć robotą związaną z nauką pacjentów dotyczącą zasad racjonalnego żywienia i kontrolą w dziedzinie wartości kalorycznej i odżywczej posiłków, a nie jak do chwili obecnej czynnościami typowo administracyjnymi

Zarobić na ciastach

Jeśli szpital na to stać, sam inwestuje w szpitalną kuchnię, na której
także może zarobić. Tak jest

w razie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Dział żywienia tej placówki zaczął działalność w 1996 roku wspólnie z wprowadzeniem się pierwszego oddziału do nowo wybudowanego obiektu szpitala. W dziale żywienia, składającym się z kuchni centralnej, kuchni mlecznej, zmywalni centralnej, stołówki i kiosku spożywczo-przemysłowego, pracuje 41 osób. Od początku działalności kuchni służący był tacowy mechanizm dystrybucji posiłków dla pacjentów - bez organizowania kuchenek oddziałowych. Specjalna lina technologiczna do tego celu została uwzględniona w projekcie szpitala. Każdego dnia szpitalna kuchnia żywi ok. 300-400 swoich pacjentów, a również chorych z ośrodka kardiologii inwazyjnej, mieszczącego się w tym samym budynku.

W okolicy działalności podstawowej, jaką jest wyżywienie pacjentów, prowadzona i wciąż rozwijana jest działalność usługowa - dla pracowników szpitala, pacjentów korzystających z usług przychodni i osób i spółek nie związanych ze szpitalem. Stołówka serwuje śniadania i obiady, a w kuchni działa sekcja cukiernicza, która oferuje ciasta i ciasteczka i unikalne torty okolicznościowe. Żywi również przedszkole i ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. dlatego działalność ta jest dochodowa, jednakże równocześnie daleka od podstawowej działalności placówki medycznej.


Czym jest Oursourcing dla szpitala znaczenie w Leczenie O .