wrocław rejestracja przez co to znaczy

Co to jest Wrocław: Rejestracja przez Internet. Co znaczy: Rejestracja poprzez Internet Szpital.

Czy przydatne?

Wrocław: Rejestracja przez Internet definicja

Co znaczy:

Organizacja i kierowanie placówką medycznąWrocław: Rejestracja poprzez Internet

Szpital Wojewódzki we Wrocławiu uruchomił elektroniczną rejestrację pacjentów na wizyty. Na razie jest ona możliwa w dwóch poradniach specjalistycznych, lecz placówka zamierza rozszerzyć tę usługę o dodatkowe poradnie.
Usługa została uruchomiona najpierw września w Poradni Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Kardiologicznej. W najbliższym czasie będą uruchamiane następne poradnie i moduł E-kontrahent. To nie pierwsza taka inwestycja w opolskiej placówce. Przedtem w szpitalu został uruchomiony bezprzewodowy dostęp do Internetu dla pacjentów. Dostęp stał się możliwy dzięki wykonaniu projektu pn. „Zapewnienie technicznej infrastruktury do zastosowania narzędzi ICT przez modernizację i rozbudowę sieci informatycznej i powstanie publicznego dostępu do Internetu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu” współfinansowanego poprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Szpital Wojewódzki w Opolu posiada dziewięć oddziałów. Należą do nich: oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo ortopedycznej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii, hematologii, pulmunologii, i stacja dializ. W obrębie szpitaal działa także sześć pracowni diagnostycznych: echokardiografii, polisomnografii, ultrasonografii, endoskopowa kardiometrii i dział diagnostyki obrazowej.E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Wrocław


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Wrocław: Rejestracja przez znaczenie w Leczenie O .