kody sekcji co to znaczy

Sekcja DL kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [DL.

Kody PKD z części DL

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 29.07.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja maszyn biurowych i komputerów

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn biurowych i komputerów .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.3
Klasa 33.30
Podklasa 33.30.Z

Czym się zajmuje Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi

Działalność szczegółówo Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 29.07.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych

Działalność szczegółówo Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków

Działalność szczegółówo Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 30.0
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja maszyn biurowych i komputerów

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn biurowych i komputerów .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 30.0
Klasa 30.01.2008
Podklasa 30.01.Z

Czym się zajmuje Produkcja maszyn biurowych

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn biurowych .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 30.0
Klasa 30.02
Podklasa 30.02.Z

Czym się zajmuje Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji

Działalność szczegółówo Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.01.2008
Klasa 31.10.2008
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Działalność szczegółówo Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.01.2008
Klasa 31.10.2008
Podklasa 31.10.A

Czym się zajmuje Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.01.2008
Klasa 31.10.2008
Podklasa 31.10.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów,

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.2
Klasa 31.20
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Działalność szczegółówo Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.2
Klasa 31.20
Podklasa 31.20.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.03.2008
Klasa 31.30
Podklasa 31.30.Z

Czym się zajmuje Produkcja izolowanych drutów i przewodów

Działalność szczegółówo Produkcja izolowanych drutów i przewodów .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.4
Klasa 31.40
Podklasa 31.40.Z

Czym się zajmuje Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych

Działalność szczegółówo Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.05.2008
Klasa 31.50
Podklasa 31.50.Z

Czym się zajmuje Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

Działalność szczegółówo Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.6
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.6
Klasa 31.61
Podklasa 31.61.Z

Czym się zajmuje Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.6
Klasa 31.62
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.6
Klasa 31.62
Podklasa 31.62.A

Czym się zajmuje Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.6
Klasa 31.62
Podklasa 31.62.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych

Działalność szczegółówo Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 32.1
Klasa 32.10
Podklasa 32.10.Z

Czym się zajmuje Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych

Działalność szczegółówo Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 32.2
Klasa 32.20
Podklasa 32.20.A

Czym się zajmuje Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 32.2
Klasa 32.20
Podklasa 32.20.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 32.3
Klasa 32.30
Podklasa 32.30.A

Czym się zajmuje Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 32.3
Klasa 32.30
Podklasa 32.30.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.1
Klasa 33.10
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych

Działalność szczegółówo Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.1
Klasa 33.10
Podklasa 33.10.A

Czym się zajmuje Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.1
Klasa 33.10
Podklasa 33.10.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.2
Klasa 33.20
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi

Działalność szczegółówo Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.2
Klasa 33.20
Podklasa 33.20.A

Czym się zajmuje Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.2
Klasa 33.20
Podklasa 33.20.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.4
Klasa 33.40
Podklasa 33.40.Z

Czym się zajmuje Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Działalność szczegółówo Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 33.5
Klasa 33.50
Podklasa 33.50.Z

Czym się zajmuje Produkcja zegarów i zegarków

Działalność szczegółówo Produkcja zegarów i zegarków .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.2
Klasa 31.20
Podklasa 31.20.A

Czym się zajmuje Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 32.2
Klasa 32.20
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej

Działalność szczegółówo Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz .

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 32.3
Klasa 32.30
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich

Działalność szczegółówo Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń .