produkcja sprzętu co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem.

Informacje Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.6
Klasa 31.62
Podklasa 31.62.A
Czym się zajmuje Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja izolowanych drutów i przewodów,
  • Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,
  • Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej,
  • Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych,
  • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej.