produkcja sprzętu co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem.

Informacje Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej

Która sekcja PODSEKCJA DL
Nazwa grupy 31.6
Klasa 31.62
Podklasa 31.62.A
Czym się zajmuje Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej,
  • Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych,
  • Produkcja maszyn biurowych i komputerów,
  • Produkcja zegarów i zegarków,
  • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi.