marketingowy badacz co to znaczy

Co oznacza BADACZ MARKETINGOWY? Czym jest Dane badacza powinny być podane respondentowi do.

Czy przydatne?

Definicja BADACZ MARKETINGOWY

Co to jest: osoba (firma, zespół, wydział, dział), która bezpośrednio lub pośrednio prowadzi badania lub działa jako konsultant przedsięwzięcia marketingowego.

Co oznacza: Dane badacza powinny być podane respondentowi do informacje. Badacz nie może ujawniać respondentom nazwiska klienta, jeżeli nie uzyskał od niego upoważnienia. Jest on zobowiązany do wyraźnego rozróżnienia danych uzyskanych z badań i ich interpretacji i wynikających z niej zaleceń. Raport powinien zawierać ogólną charakterystykę badań, rozmiar i rodzaj zastosowanej próby, metody gromadzenia danych, uzyskane wyniki i inne dane wynikające z zawartej umowy z klientem