pieniężny fundusz co to znaczy

Co oznacza FUNDUSZ PIENIĘŻNY? Czym jest Budżety: centralny, regionalny i towarzystw emerytalnych.

Czy przydatne?

Definicja FUNDUSZ PIENIĘŻNY

Co to jest: zasób pieniężny przeznaczony na realizację określonego celu.

Co oznacza: Budżety: centralny, regionalny i towarzystw emerytalnych operują raczej funduszami. Nie mają one pełnej swobody w dysponowaniu środkami pieniężnymi. Spółki tworzą albo są zmuszone poprzez określone prawo do tworzenia funduszy, na przykład f. socjalnego