inflacja tłumiona ukryta co to znaczy

Co oznacza INFLACJA TŁUMIONA (UKRYTA, STŁUMIONA)? Czym jest Ma miejsce kiedy administracyjna.

Czy przydatne?

Definicja INFLACJA TŁUMIONA (UKRYTA, STŁUMIONA)

Co to jest: charakteryzują ją przymusowe oszczędności wywołane niedostateczną podażą w stosunku do efektywnego popytu jest to tzw. luka inflacyjna, czyli występowanie nadwyżki globalnego popytu nad podażą.

Co oznacza: Ma miejsce kiedy administracyjna kontrola cen i płac nie dopuszcza do przerodzenia się nierównowagi rynkowej we przyrost cen i płac