reklamowa kampania co to znaczy

Co oznacza KAMPANIA REKLAMOWA? Czym jest Celem kampanii reklamowej jest osiągnięcie zamierzeń.

Czy przydatne?

Definicja KAMPANIA REKLAMOWA

Co to jest: kompozycja form i środków oddziaływania wielu różnych rodzajów reklamy na nabywców, w wielu miejscach ich rozpowszechniania za pomocą zespołu wzajemnie powiązanych masowych i nie masowych środków przekazu, występujących w ustalonej kolejności i w określonym czasie, dla wywarcia silnego wpływu na decyzje nabywcze i postępowanie konsumentów na rynku.

Co oznacza: Celem kampanii reklamowej jest osiągnięcie zamierzeń przedsiębiorstwa ustalonych w planie marketingowym. Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej wymaga podjęcia pięciu podstawowych decyzji zawartych w formule "5 M": 1. Mission – jaka jest misja i zamierzony cel kampanii reklamowej,2. Money – ile pieniędzy trzeba wydać, by osiągnąć ustalony cel,3. Message – jaki przekaz powinien być użyty i jaka wiadomość rozpowszechniona,4. Media – jakie środki przekazu powinny być zastosowane,5. Measurement – jak będą mierzone i analizowane rezultaty kampanii reklamowej. Kampanię reklamową odróżnia od pojedynczych działań reklamowych:- znaczący udział różnych form i środków reklamy, - wzajemne skoordynowanie ich oddziaływania, - ścisły podział zadań reklamowych wszystkich uczestników kampanii, - znaczna siła oddziaływania, przy dużej częstotliwości stosowania w określonym czasie, - koncentracja oddziaływania na ustalonych produktach, usługach i ekipach potencjalnych nabywców, - relatywnie wysoki wydatek kampanii rekompensowany efektami jej oddziaływania i wysokością spowodowanych zakupów.Pierwszy faza kampanii reklamowej obejmuje prace analityczno-przygotowawcze (wybór produktów, adresatów, zgromadzenie szczegółowych informacji o skuteczności i efektywności i kosztach użycia rozmaitych form i środków reklamy). W drugim etapie ma miejsce opracowanie strategii i taktyki kampanii, a zwłaszcza koncepcji kampanii i jej argumentacji, wydatków, rodzaju mediów, wykonawców, czasu i miejsc oddziaływania, sposobów docierania do adresatów i tym podobneW trzecim etapie następuje techniczne wykonanie przekazów reklamy, wstępne sprawdzenie prawdopodobieństwa ich skuteczności i rozpowszechnienie reklamy na podstawie zawartych umów z agencjami mediów. Czwarty faza bazuje na obserwacji przebiegu kampanii, koordynowaniu podaży i sprzedaży produktów z popytem wywołanym poprzez kampanię i dokonanie kompleksowej oceny trafności programu kampanii i efektów jej realizacji