organizacja ucząca zdolna co to znaczy

Co oznacza ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ (ZDOLNA DO UCZENIA SIĘ)? Czym jest organizacja adaptująca się do.

Czy przydatne?

Definicja ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ (ZDOLNA DO UCZENIA SIĘ)

Co oznacza: organizacja adaptująca się do zmiennych warunków i zapewniająca stałe doskonalenie się uczestników, a więc nabywanie poprzez nich nowych zdolności, możliwości, wzorców działania; ważnym elementem uczenia się jest uzyskiwanie informacji na temat popełnianych poprzez siebie błędów i wskazówek, w jaki sposób należy te błędy skorygować