budynki stanowiące własność co to znaczy

Co znaczy Budynki stanowiące własność gminy? Czym jest Budynki, które w całości (tzn. nie ma w nich.

Czy przydatne?

Co to jest Budynki stanowiące własność gminy

Definicja po angielsku: Buildings owned by gmina.

Definicja: Budynki, które w całości (tzn. nie ma w nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu):

- są własnością gminy, pozostające w zarządzie przedsiębiorstwa (zakładu) gospodarki mieszkaniowej albo komunalnej jednostki organizacyjnej specjalnie powstałej do kierowania zasobami mieszkaniowymi gminy, jak także budynki pozostające w bezpośrednim zarządzie urzędu gminy,

- zostały przekazane gminie, lecz pozostające w dyspozycji jednostek użyteczności publicznej jak: zakładów opieki zdrowotnej, jednostek mechanizmu oświaty, jednostek edukacji i kultury, W badaniach statystycznych budynki stanowiące własność gminy obejmują także budynki będące własnością powiatu (ale nie stanowiące mienia jakiejkolwiek gminy) jest to przekazane powiatowi (lokalnej wspólnocie samorządowej) poprzez Skarb Państwa, wojewodę albo nabyte w inny sposób

Czym jest Budynki stanowiące własność gminy znaczenie w Słownik na B .