budynki stanowiące własność co to znaczy

Co znaczy Budynki stanowiące własność zakładów pracy? Czym jest Budynki, których w całości (tzn.

Czy przydatne?

Co to jest Budynki stanowiące własność zakładów pracy

Definicja po angielsku: Buildings owned by company.

Definicja: Budynki, których w całości (tzn. nie ma w nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu) właścicielem jest zakład pracy - jednostka organizacyjna posiadająca do tego budynku tytuł własności, potwierdzony wpisem do księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi, w innym dokumencie potwierdzającym własność.pośród budynków stanowiących własność zakładu pracy rozróżnia się:

1. budynki stanowiące własność zakładu pracy sektora publicznego, jest to:
a) przedsiębiorstw państwowych, w tym także "Lasów Państwowych", i państwowych jednostek organizacyjnych (posiadających bądź nie posiadających osobowości prawnej), na przykład państwowych instytutów naukowo-badawczych, państwowych wyższych uczelni,
b) przedsiębiorstw komunalnych, z wyjątkiem przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki mieszkaniowej,
c) przekazane wymienionym wyżej jednostkom poprzez Skarb Państwa albo gminę w trwały zarząd.

2..budynki stanowiące własność zakładu pracy sektora prywatnego, jest to::: budynki stanowiące własność przedsiębiorstw prywatnych działających w formie firm, a również budynki stanowiące własność spółdzielni pracy, spółdzielni produkcji rolnej, z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych

Czym jest Budynki stanowiące własność zakładów pracy znaczenie w Słownik na B .