publiczne finanse co to znaczy

Co znaczy Finanse publiczne? Czym jest Mechanizmy powiązane z gromadzeniem środków publicznych i.

Czy przydatne?

Co to jest Finanse publiczne

Definicja po angielsku: Public finance.

Definicja: Mechanizmy powiązane z gromadzeniem środków publicznych i ich rozdysponowaniem, a zwłaszcza:
1) pobieranie i gromadzenie dochodów,
2) wydatkowanie środków publicznych,
3) finansowanie deficytu,
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,
5) kierowanie środkami publicznymi,
6) kierowanie długiem publicznym

Czym jest Publiczne Finanse znaczenie w Słownik na F .