społecznych ubezpieczeń co to znaczy

Co znaczy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych? Czym jest Państwowy fundusz celowy, powołany w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Definicja po angielsku: The Social Insurance Fund.

Definicja: Państwowy fundusz celowy, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń socjalnych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń socjalnych. W ramach FUS wyodrębnione są fundusze:
1. emerytalny,
2. rentowy,
3. chorobowy,
4. wypadkowy,
5. rezerwowy

Czym jest Społecznych Ubezpieczeń Fundusz znaczenie w Słownik na F .