poziom wykształcenia co to znaczy

Co znaczy Poziom wykształcenia rolniczego użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego lub osoby.

Czy przydatne?

Co to jest Poziom wykształcenia rolniczego użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego lub osoby kierującej gospodarstwem rolnym (PSR 2002)

Definicja po angielsku: Agricultural training of the holder or holdings manager (AC 2002).

Definicja: Ukończony najwyższy poziom wykształcenia rolniczego poprzez osobę kierującą gospodarstwem (użytkownika, jeżeli jest osobą kierującą albo innej osoby, która kieruje gospodarstwem, również spoza gospodarstwa domowego), niezależnie od szkoły, którą ukończył (w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym).Data zmiany odniesienia do formularzy: 13.06.2005 r. R-CzSR- Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich i charakterystyka gospodarstwa rolnego. Data zmiany odniesienia do formularzy: 1.06.2007 r. R-SGR- Badanie struktury gospodarstw rolnych w czerwcu 2007

Czym jest Poziom wykształcenia rolniczego użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego lub osoby kierującej gospodarstwem rolnym (PSR 2002) znaczenie w Słownik na P .