przychody co to znaczy

Co znaczy Przychody? Czym jest Termin ten stosowany jest w odniesieniu do jednostek prowadzących.

Czy przydatne?

Co to jest Przychody

Definicja po angielsku: Incomes, revenues.

Definicja: Termin ten stosowany jest w odniesieniu do jednostek prowadzących księgi rachunkowe i znaczy:
1) należne i otrzymane stawki z różnych tytułów
2) fakt powiększenia stanu (w ujęciu wartościowym, ilościowym albo ilościowo-wartościowym) takich składników majątkowych jednostki jak: gotówka w kasie, materiały, towary gotowe, wyroby, itp

Czym jest Przychody znaczenie w Słownik na P .