statystyczny rejon co to znaczy

Co znaczy Rejon statystyczny? Czym jest Jednostka przestrzenna agregacji danych statystycznych.

Czy przydatne?

Co to jest Rejon statystyczny

Definicja po angielsku: Statistical region.

Definicja: Jednostka przestrzenna agregacji danych statystycznych, złożona z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych.Kryterium wielkości rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności wynosząca nie więcej niż 2700 osób i 999 mieszkań.
Każdy rejon statystyczny otrzymuje niepowtarzalny sześciocyfrowy identyfikator.
w razie przekroczenia maksymalnej liczby obwodów spisowych jak także liczby mieszkań i osób dokonuje się podziału rejonu.

Podział na rejony statystyczne jest zawsze dostosowany do granic jednostek podziału terytorialnego i spójny z granicami obrębów służących w ewidencji gruntów i budynków, a na wsi z zasięgiem miejscowości. Rejon statystyczny nie może stanowić połączenia całej (całych) miejscowości z częścią (częściami) innej (innych) miejscowości.
Budynek nie może być dzielony między dwa albo więcej rejonów statystycznych i w całości wchodzi do jednego rejonu statystycznego bez względu na liczbę mieszkań i liczbę osób w nim zamieszkałych

Czym jest Statystyczny Rejon znaczenie w Słownik na R .