ścieki co to znaczy

Co znaczy Ścieki? Czym jest Wprowadzane do wód albo do ziemi:a) wody zużyte na cele bytowe albo.

Czy przydatne?

Co to jest Ścieki

Definicja po angielsku: Waste water.

Definicja: Wprowadzane do wód albo do ziemi:
a) wody zużyte na cele bytowe albo gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego zastosowania w sposób i na zasadach ustalonych w regulaminach o nawozach i nawożeniu,
c) wody opadowe albo roztopowe, ujęte w mechanizmy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych i dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wprowadzanych do górotworu, jeśli rodzaje i liczba substancji zawartych w wodzie wprowadzanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością zawartymi w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeśli występują w nich nowe substancje albo powiększone zostaną ilości substancji w relacji do zawartych w pobranej wodzie

Czym jest Ścieki znaczenie w Słownik na S .