świadczenia tytułu wypadków co to znaczy

Co znaczy Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych? Czym jest Świadczenia.

Czy przydatne?

Co to jest Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Definicja po angielsku: Compensations for injuries and occupational diseases.

Definicja: Świadczenia należne pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy albo dolegliwości zawodowej, a również członkom rodzin pracowników zmarłych w wyniku takiego wypadku albo dolegliwości zawodowej. Świadczenia te obejmują wypłaty:
1) jednorazowych odszkodowań z tytułu stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci pracownika,
2) odszkodowań za elementy utracone albo uszkodzone w wyniku wypadku przy pracy,
3) świadczeń wyrównawczych wypłaconych pracownikom, którzy w wyniku wypadku przy pracy albo dolegliwości zawodowej doznali stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (przynajmniej w 20%) i przez wzgląd na tym osiągają płaca pomniejszone ((przynajmniej o 10% (z wyłączeniem pracowników pobierających rentę inwalidzką),
4) dodatków wyrównawczych, w razie gdy przeniesienie do innej pracy przez wzgląd na symptomami dolegliwości zawodowej skutkuje obniżenie wynagrodzenia. Bonus wyrównawczy przysługuje poprzez moment przeniesienia, jednak nie dłużej niż poprzez 3 miesiące, a w niektórych sytuacjach poprzez 6 miesięcy,
5) zasiłków wyrównawczych wypłacanych (w momencie do 24 miesięcy) pracownikom ze pomniejszoną sprawnością do pracy, których płaca uległo obniżeniu, w wyniku poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji albo przyuczenia do określonej pracy

Czym jest Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych znaczenie w Słownik na S .