wskaźnik towarów usług co to znaczy

Co znaczy Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych? Czym jest Obliczany jest w oparciu o wyniki.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Definicja po angielsku: Price index of consumer goods and services.

Definicja: Obliczany jest w oparciu o wyniki:
- badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym,
- badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na wyroby i usługi konsumpcyjne; dane te używane są do opracowania mechanizmu wag.

Przy obliczaniu parametru cen towarów i usług konsumpcyjnych służąca jest Regulacja Spożycia Indywidualnego wg Celu, zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych Wyznaczników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP).
parametr cen reprezentanta obok badania cen wynika z odniesienia jego średniej ceny miesięcznej do średniej ceny rocznej z roku poprzedniego. Ogólnopolski >>parametr cen reprezentanta objętego notowaniami obliczany jest jako średnia geometryczna wyznaczników cen ze wszystkich rejonów. Na podstawie wyznaczników cen reprezentantów objętych badaniem cen w danej ekipie, stosując średnią geometryczną, opracowuje się wskaźniki cen grup towarów i usług konsumpcyjnych na najniższym szczeblu agregacji mechanizmu wag. Wykorzystuje się je następnie, przy wykorzystaniu mechanizmu wag, do obliczania wyznaczników wyższych szczebli agregacji, aż do parametru cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. >>>parametr cen obliczany jest wg formuły Laspeyres'a, przy wykorzystaniu wag z roku poprzedzającego rok badany

Czym jest Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znaczenie w Słownik na W .