przyjęć współczynnik co to znaczy

Co znaczy Współczynnik przyjęć? Czym jest Współczynnik przyjęć obliczono jako relacja liczby.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik przyjęć

Definicja po angielsku: Hire rate.

Definicja: Współczynnik przyjęć obliczono jako relacja liczby przyjęć pomniejszonej o osoby powracające do pracy z urlopów wychowawczych i bezpłatnych w danym roku do liczby zatrudnionych w dniu 31 XII roku poprzedniego

Czym jest Przyjęć Współczynnik znaczenie w Słownik na W .