działalność wykonywana co to znaczy

Co znaczy Wykonywana działalność? Czym jest Element działalności, również gospodarczej określony.

Czy przydatne?

Co to jest Wykonywana działalność

Definicja po angielsku: Activity executable < execute >.

Definicja: Element działalności, również gospodarczej określony poprzez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, oznaczony wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).1. Ustalenie wykonywanej działalności dla wszystkich podmiotów gospodarki narodowej jest dokonywane przez nadanie odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
2. W razie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych i głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń ustala się element działalności oddziału.
3. Realizowana działalność danego podmiotu jest wpisywana w odpowiednich rejestrach.
4. Polska Regulacja Działalności (PKD) służąca jest w statystyce, ewidencji, dokumentacji i rachunkowości, a również w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej

Czym jest Działalność Wykonywana znaczenie w Słownik na W .