produkcja wyrobów pozostała co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. Lista firm.

Informacje Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Która sekcja PODSEKCJA DN
Nazwa grupy 36.6
Klasa 36.63
Podklasa 36.63.Z
Czym się zajmuje Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
W tej klasie/podklasie są także:
  • Przetwarzanie odpadów,
  • Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia,
  • Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Produkcja sztucznej biżuterii,
  • Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli.