wynajem środków transportu co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Wynajem środków transportu lotniczego. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Wynajem środków transportu lotniczego

Która sekcja SEKCJA K
Nazwa grupy 71.2
Klasa 71.23
Podklasa 71.23.Z
Czym się zajmuje Wynajem środków transportu lotniczego
Działalność szczegółówo Wynajem środków transportu lotniczego .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu,
  • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
  • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa,
  • Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych.