pieniądza nabywcza siła co to znaczy

Co znaczy Siła nabywcza pieniądza? Definicja realna wartość pieniądza, która określa ilość dóbr i.

Czy przydatne?

Co to jest Siła nabywcza pieniądza

Obszar inwestycyjny: emerytury.

Definicja: Tzw. realna wartość pieniądza, która określa ilość dóbr i usług jaką można zakupić za określoną jednostkę pieniężną. W ujęciu statycznym (w określonym momencie) jest ona wyznaczona przez ceny towarów, w ujęciu dynamicznym (w czasie) zmiany siły nabywczej pieniądza są odwrotnie proporcjonalne do zmian wskaźnika ogólnego poziomu cen (stopy inflacji): wzrost poziomu cen obniża siłę nabywczą pieniądza, spadek cen zwiększa ją. Dlatego miernikiem siły nabywczej pieniądza jest odwrotność wskaźnika ogólnego poziomu cen.

Czym jest Siła nabywcza pieniądza znaczenie w Słownik emerytury S .