fundamentalna analiza co to znaczy

Co znaczy Analiza fundamentalna? Definicja się na badaniu zależności między popytem i podażą.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza fundamentalna

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Opiera się na badaniu zależności między popytem i podażą. Uwzględnia sytuację finansową spółki, jej perspektywy, plany, koniunkturę w branży i całej gospodarce, wpływ walut na ceny surowców bądź produktów wytwarzanych przez spółkę. Jedno z założeń analizy fundamentalnej mówi, że wcześniej czy później ceny akcji na rynku muszą osiągnąć faktyczną wartość. Należy więc szukać spółek wyraźnie niedowartościowanych (ze zbyt niską ceną rynkową w stosunku do wykonanej przez nich wyceny), aby zarobić na ich przyszłej sprzedaży.

Czym jest Analiza fundamentalna znaczenie w Słownik gieldowe A .