opcja co to znaczy

Co znaczy Opcja? Definicja ekonomii prawo do dokonania zakupu (call) lub sprzedaży (put) określonej.

Czy przydatne?

Co to jest Opcja

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: W ekonomii prawo do dokonania zakupu (call) lub sprzedaży (put) określonej ilości towaru w wyznaczonym w przyszłości terminie, po cenie ustalonej w dniu zawierania transakcji. Nabywca opcji ma prawo do jej wykorzystania w momencie gdy wystawca ma jedynie obowiązek jej wykonania. Prawo to może być przedmiotem transakcji giełdowych o charakterze spekulacyjnym.

Czym jest Opcja znaczenie w Słownik gieldowe O .