giełdy rada co to znaczy

Co znaczy Rada Giełdy? Definicja nadzorcza w spółce prowadzącej giełdę. Na GPW oprócz zadań.

Czy przydatne?

Co to jest Rada Giełdy

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Rada nadzorcza w spółce prowadzącej giełdę. Na GPW oprócz zadań określonych kodeksem handlowym Rada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do działania na giełdzie

Czym jest Rada Giełdy znaczenie w Słownik gieldowe R .