wskaźnik co to znaczy

Co znaczy Wskaźnik A/D? Definicja CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA - A/D LINE to jeden z najczęściej.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik A/D

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA - A/D LINE to jeden z najczęściej stosowanych wskaźników rynkowych. Swoją popularność zawdzięcza trafnym sygnałom końca rynku byka, które przekazał w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Obecnie rola AD/LINE się zmniejszyła za sprawą rosnących indeksów Nasdaq i DJIA, które zachowywały się wbrew tendencjom dla szerokiego rynku. Negatywne sygnały przekazywane przez ten wskaźnik obecnie weryfikują swoją wartość. BUDOWA Wskaźnik A/D LINE używany jest do oceny szerokości rynku. Obliczenie wskaźnika składa się z dwóch etapów. Pierwszy to obliczenie różnicy pomiędzy liczbą walorów rosnących a liczbą walorów spadających. Drugi zaś to dodanie obliczonej bieżącej różnicy do poprzedniej wartości A/D LINE Sesja Ilość walorów rosnących Ilość walorów malejących Różnica A/D LINE Sesja 220 15 45 -30 -25 Sesja 221 40 20 +20 -5 Sesja 222 50 10 +40 +35 INTERPRETACJA A/D LINE nie jest interpretowana ze względu na osiągane przez nią wartości, ale tylko ze względu na kierunek, w którym podąża. Jeśli rośnie indeks giełdowy, charakteryzujący dany rynek i rośnie A/D LINE oznacza to szeroki wzrost rynku. Jeśli natomiast indeks rośnie, a A/D LINE zmienia kierunek to znaczy, że kolejne maksima indeksu osiągane są przy coraz mniejszej liczbie spółek rosnących i może to zwiastować rychłe zakończenie tendencji wzrostowej. Analogicznie, jeśli indeks spada, a A/D LINE zaczyna wzrost może to oznaczać odwrócenie tendencji spadkowej. Pamiętajmy jednak, że częściej wiarygodne sygnały otrzymujemy z analizy A/D LINE w ukształtowanym trendzie wzrostowym. Aby określić właściwy moment transakcji kupna bądź sprzedaży należy obserwować szczególnie punkty, w których A/D LINE tworzy dywergencję z indeksem giełdowym. FORMUŁA W METASTOCKU: (O-H)+PREVIOUS

Czym jest Wskaźnik A/D znaczenie w Słownik gieldowe W .