wskaźnik co to znaczy

Co znaczy Wskaźnik P/CF? Definicja który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji przez cash flow firmy.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik P/CF

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Wskaźnik, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji przez cash flow firmy przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten powinniśmy analizować w porównaniu do wskaźnik P/E. Informuje on nas o tym, jaki jest stosunek ceny do wolnej gotówki w firmie. Niskie wartości tego wskaźnika w porównaniu do P/E będą wskazywać, że firma posiada duże oszczędności finansowe dzięki amortyzacji.

Czym jest Wskaźnik P/CF znaczenie w Słownik gieldowe W .