kredyt rachunku bieżącym co to znaczy

Co znaczy Kredyt na (w) rachunku bieżącym? Definicja krótkoterminowego kredytu obrotowego.

Czy przydatne?

Co to jest Kredyt na (w) rachunku bieżącym

Obszar inwestycyjny: konta.

Definicja: Rodzaj krótkoterminowego kredytu obrotowego udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisuje się wpływy danego podmiotu, a w ciężar rachunku - wydatki. Rachunek może mieć saldo debetowe oznaczające zadłużenie lub saldo kredytowe czyli nadwyżkę środków własnych.

Czym jest Kredyt na (w) rachunku znaczenie w Słownik konta K .