odsetki co to znaczy

Co znaczy Odsetki? Definicja która jest wypłacana wierzycielowi (klientowi banku) przez dłużnika.

Czy przydatne?

Co to jest Odsetki

Obszar inwestycyjny: konta.

Definicja: Cena, która jest wypłacana wierzycielowi (klientowi banku) przez dłużnika (bank) w zamian za udostępnienie na uzgodniony okres czasu określonej ilości pieniędzy. Odsetki są dla banku kosztem pozyskania obcych kapitałów (np. depozytów bankowych) przez zaciągnięcie zobowiązań, bądź też przychodem wynikającym z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów), powodującym powstanie należności.

Czym jest Odsetki znaczenie w Słownik konta O .