rachunek oszczędnościowo co to znaczy

Co znaczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)? Definicja rachunku oszczędnościowego.

Czy przydatne?

Co to jest Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Obszar inwestycyjny: konta.

Definicja: Rodzaj rachunku oszczędnościowego, nazywany także kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent i emerytur itp. (nie we wszystkich bankach jest to wymagane). Rachunek ten pełni funkcje: oszczędnościowo-lokacyjną (gromadzenie wkładów), rozliczeniową (realizacja stałych zleceń płatniczych np. opłaty za telefon, mieszkanie) z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, kredytową (korzystanie z kredytu albo debetu w rachunku).

Czym jest Rachunek oszczędnościowo znaczenie w Słownik konta R .