procentowa stopa co to znaczy

Co znaczy Stopa procentowa? Definicja sumy pieniędzy płaconej za użytkowanie wypożyczonego kapitału.

Czy przydatne?

Co to jest Stopa procentowa

Obszar inwestycyjny: konta.

Definicja: Stosunek sumy pieniędzy płaconej za użytkowanie wypożyczonego kapitału pieniężnego w określonym okresie czasu do wielkości tego kapitału. Rozróżniamy stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy procentowej musi być uwzględniona stopa inflacji.

Czym jest Stopa procentowa znaczenie w Słownik konta S .