zerokuponowy swap co to znaczy

Co znaczy Swap zerokuponowy? Definicja umową dwóch stron polegającą na wymianie wzajemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Swap zerokuponowy

Obszar inwestycyjny: walutowe.

Definicja: Jest umową dwóch stron polegającą na wymianie wzajemnych płatności odsetkowych opartych o wartość podstawową. Jedna ze stron dokonuje okresowych płatności na rzecz partnera, który z kolei swojej płatności dokonuje raz w terminie zapadalności swapu.

Czym jest Swap zerokuponowy znaczenie w Słownik walutowe S .